Sostenibilitat i eficičncia
Tenint en compte l'orientació sud, la faēana estą formada pel sistema de doble pell, amb folre interior de xapa i exterior amb panells d'alumini expandit, que protegeix l'interior de l'edifici de l'excés d'assolellament, redueix el sobreescalfament i afavoreix la ventilació.
Finestres amb doble vidre i ruptura de pont tčrmic.
Climatització centralitzada alimentada per la xarxa de distribució de fred i calor del districte.
Plaques solars fotovoltaiques.
Il·luminació i ventilació naturals.
Il·luminació elčctrica de baix consum.
Recollida pneumątica de deixalles amb punts de recollida separativa a cada planta.
Punts de recąrrega elčctrica per a vehicles.
Aparcament per a bicicletes.

Totes les instal·lacions generals de l'edifici compleixen amb els requeriments fixats pel Pla Especial d'Infraestructures del districte del 22@, normatives de seguretat en edificis i instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions.

NOTA LEGAL | MAPA WEB

P99 - Pallars, 99. 08018 Barcelona. © Barnamol 2010 s.l. All Rights Reserved