Aparcament
Superfície entre 85 i 1000m2
Terra tècnic
Control d'accés i vigilància
Espais comuns
Xarxa de climatització centralitzada
L'edifici
5 plantes sobre rasant:

Planta baixa destinada a hall d'entrada, cafeteria, oficines i local comercial, 3 patis enjardinats.
4 plantes destinades a mòduls d'oficines.

2 plantes sota rasant:
90 places d'aparcament de cotxe
20 places d'aparcament de moto
Aparcament de bicicletes
Places amb carregador elèctric de vehicles
Accés de mercaderies amb zona de càrrega i descàrrega
Magatzems i arxius.

3 ascensors i 1 muntacàrregues.
Control d'accessos de l'edifici amb targeta d'usuari.
Zona Office exclusiva per a l'edifici.

NOTA LEGAL | MAPA WEB

P99 - Pallars, 99. 08018 Barcelona. © Barnamol 2010 s.l. All Rights Reserved